De kandidaat begint met een examen beperkt stuurbrevet en kan dan verder opbouwen (aanvulling algemeen stuurbrevet, aanvulling yachtman, aanvulling yachtnavigator).
De kandidaat kan zich op hetzelfde moment voor verschillende examens inschrijven.
 
De aanvraag voor het brevet beperkt stuurbrevet en algemeen stuurbrevet verloopt via erkende organisaties.
 
 
De aanvraag voor het brevet yachtman en yachtnavigator gebeurt via de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 
 
Vereisten
 
De vaarbevoegdheidbewijzen worden afgeleverd door de administratie als aan volgende voorwaarden is voldaan:
 
° minimum leeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar)
° medisch geschikt (medisch attest blijft maar 3 maand geldig)
° geslaagd in theoretisch gedeelte (3 jaar geldig)
° geslaagd in praktijktest (3 jaar geldig) - (sedert 1 juli 2021 verplichte praktijktest)
 
Aanvraag examen theorie
 
De kandidaat schrijft zich online in voor de deelname aan het examen via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer en betaalt hierbij 38 euro. Deze retributie is verschuldigd voor elke deelname aan een examen. (beperkt stuurbrevet en aanvulling tot algemeen stuurbrevet apart te betalen).
De inschrijving is pas definitief na de betaling, zonder betaling of bij te late betaling kan het examen niet doorgaan!
 
 
 
Praktijktesten
 
De praktijktesten worden afgenomen in praktijktestcentra die door de Minister werden erkend.
VPF vzw werkt samen met vaarschool Rebel Boating - erkenning CPC006.
 
Tijdens de praktijktesten wordt u getest op praktische kennis en vaardigheden. De testen hangen af van het brevet dat u wil bekomen en maken ook een onderscheid tussen varen op motor en varen met zeil.
 
 
Aanvraag brevet
 
-- In te vullen documenten:
 
 
-- Voor de verwerking van uw dossier vragen wij een bijdrage van 50 euro te betalen op de rekening van de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw - BE46 9730 3548 2836 - BIC ARSP BE22 - met de vermelding van voor- en familienaam van de aanvrager.
 
SAMENSTELLING DOSSIER:
 
- ingevuld aanvraagformulier
- ingevuld medisch attest
- attest van slagen voor examens(s) theorie
- attest van slagen voor praktijktest
- kopie van voor- en achterzijde van identiteitskaart
- bewijs van betaling
 
Dit alles bezorgt u ons via mail -> brevetten@vpf.be
 
of per post, (NIET aangetekend):
 
Brevetten VPF
t.a.v. Florette Dalemans
Heirstraat 3 te 2801 Heffen
 
-- Van zodra de storting en de nodige formulieren in ons bezit zijn wordt uw dossier in orde gebracht en de aanvraag voor het brevet doorgestuurd naar de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 
De brevetten vermelden geen adres meer, wel het rijksregisternummer.
 
Het brevet wordt per post naar de kandidaat opgestuurd.
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om de dossierbeheerder te contacteren via mail: brevetten@vpf.be of op het telefoonnummer 0484/59 99 54
 
Erkenningsnummer E 12
Dossierbeheerder Florette Dalemans
      
 
Cursus stuurbrevet theoretisch: info via mail naar vorming@vpf.be
Cursus stuurbrevet praktisch: info via mail naar info@rebelboating.com