Het Sigmaplan heeft als ambitie de laaggelegen gebieden in de valleien van de Zeeschelde en van haar getijgebonden zijrivieren (de Durme, de Rupel en delen van de Netes, de Dijle en de Zenne) te beschermen tegen overstromingen.
 
Neem hier een kijkje en leer heel wat bij over het plan; hoe, waarom, de projektgebieden,... kortom een heel interessante materie!