Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
 
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2024 (bron De Vlaamse Waterweg)
 
Hoogwaterstand Benedensluis Mechelen 2024  (bron De Vlaamse Waterweg)
 
 

Vaarwegbericht Toeristische Leie
 
Een tijdelijke fietsbrug over de monding van de Toeristische Leie (km 36,5 tot km 36,7) zorgt voor volgende beperkingen van 12 juli t/m 31 december 2024:
 
- doorvaartbreedte max 25 m (midden)
- scheepshoogte max 6,45 m (normaal peil)

Vaarwegbericht Kanaal Plassendale - Nieuwpoort
 
Tijdens de maanden juli en augustus wordt tussen 7u en 20u een blokvaartschema ingevoerd.
 
In de richting van Plassendale start de eerste golf om 7u, vervolgens is er om de 2 uur een blok voorzien.
In de richting van Nieuwpoort start de eerste golf om 8u, vervolgens is er om de 2 uur een blok voorzien.
Vanaf 20u tot 7u is er bediening op afroep mogelijk.

Vaarwegbericht Kanaal Leuven - Dijle
 
Werkzaamheden aan de sluizen Boortmeerbeek / Zennegat / Kampenhout / Tildonk van 19 augustus om 6u t/m 23 augustus om 18u.

Vaarwegbericht Zeekanaal Brussel-Schelde - Van Praetbrug (km 3,1) tot Kapiteinsdienst L. Monnoyerkaai (km 3,8)
 
Vanaf maandag 17 juni t/m 30 november wordt er gewerkt aan de Leon Monnoyerkaai. Er is tussen de Van Praetbrug en de Havenkapiteinsdienst (paal 262B) eenrichtingspassage ingevoerd. Schepen mogen elkaar niet kruisen en er moet zeer langzaam en voorzichtig gevaren worden. Schippers moeten zoveel mogelijk linkeroever aanhouden. Er zijn boeien geplaatst.

Vaarwegbericht Kanaal Leuven-Dijle - Schiplakenbrug
 
Mogelijks oponthoud aan Schiplakenbrug omwille van werkzaamheden in de periode van 1 juli om 7u t/m 5 juli om 17u en van 8 juli om 7u t/m 12 juli om 17u. (meer info op het nummer 016/44 17 16)
 
Schuiteniersbrug
 
Herstellingswerken met volgende stremmingen tot gevolg:
 
° op 29 juli van 8u t/m 13u
° van 5 augustus t/m 9 augustus, dagelijks van 8u t/m 12u en van 13u tot 17u
° van 12 augustus t/m 13 augustus, dagelijks van 8u tot 12u en van 13u tot 17u
Meer info bij district 6 op hettelefoonnummer 016/44 17 16

Vaarwegbericht Albertkanaal - Sluis Olen
 
Aanpassing VHF kanaal sluis Olen van 17 juni t/m 30 augustus: van VHF 20 naar VHF 18

Vaarwegbericht Ketelvaart Gent
 
Periode 24 mei t/m 28 juni
 
Omwille van een hindernis onder water is de diepgang ter hoogte van de nieuwe brug langsheen rechteroever beperkt (ter hoogte van de noodladder). Gelieve met bijzondere voorzichtigheid te passeren.

Vaarwegbericht Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Er werden ondieptes vastgesteld afwaarts brug 2 Turnhout LO - volgende beperkingen van 24 mei t/m 24 augustus:
 
- doorvaartbreedte verminderd met 7 m, linkeroever
- afmeerverbod
- voorbijlopen verboden

Vaarwegbericht Dender / Zeebergbrug
 
Oponthoud tot 4 uur is mogelijk ter hoogte van de Zeebergbrug wegens baggerwerken in de periode van:
 
- 11 juli t/m 12 juli: dagelijks van 7u t/m 19u
- 5 augustus t/m 18 augustus: dagelijks van 7u t/m 19u
 
In functie van hun werkzaamheden en planning zullen de baggerschepen plaats maken voor de passerende pleziervaart.

Vaarwegbericht Kanaal naar Charleroi - Sluis 6 - Lembeek
 
Stremming van sluis Lembeek omwille van dringende herstelwerkzaamheden van 24 juni t/m 6 juli. Afhankelijk van de toestand kan de stremming verkort worden.

Vaarwegbericht Zeekanaal Brussel - Schelde van Budabrug tot Kanaal Charleroi - Brussel Sluis 10 Anderlecht
 
Alleen ten behoeve van de pleziervaart zal tijdens het zomerseizoen een beperkte dienst op zon- en feestdagen verleend worden op de kunstwerken in de Haven van Brussel. Alleen de pleziervaart krijgt op die dagen de mogelijkheid tot doorvaart aan de sluizen van Molenbeek en Anderlecht en de Godshuizenbrug tijdens de periode van 1 mei 2024 tot 30 septembeer 2024 van 10 uur tot 18 uur. De betreffende kunstwerken zijn bereikbaar op kanaal 20.

Vaarwegbericht Kanaal Leuven - Dijle / Tildonkbrug
 
Wegens het vernieuwen van de slijtlaag van de brug is er stremming voorzien van 29 juli 2024 t/m 13 augustus 2024:
 
- van 29/07/24 om 8u t/m 02/08/24 om 12u = stremming
- van 29/07/24 om 13u t/m 02/08/20 om 17u = stremming
- van 05/08/20 om 8u t/m 09/08/24 om 12u = stremming
- van 05/08/24 om 13u t/m 09/08/24 om 17u = stremming
- van 12/08/24 om 8u t/m 13/08/24 om 12u = stremming
- van 12/08/24 om 13u t/m 13/08/24 om 17u = stremming
 
Van 05/08/24 t/m 13/08/24 is reserveweek.

Vaarwegbericht Handelsdok Gent - Verapazbrug
 
Wegens de bouw van de Verapazbrug zijn er volgende beperkingen voor de passage dit van 13 juni 2024 t/m 31 december 2025:
 
° doorvaartbreedte 17 m, midden
° scheepshoogte 4,5 meter

Vaarwegbericht Albertkanaal, km 127,3 tot splitsing Royerssluis-Amerikadok-Albertdok-Kattendijksluis-Oude haven, km 129,7
 
Afmeerverbod linker- en rechteroever van 1 april 2024 t/m 31 december 2030 i.h.k.v. Oosterweelwerken (uitgezonderd werfverkeer).

Vaarwegbericht IJzer - Voetgangersbrug Elzendamme
 
Geen bediening van de brug van 5 april 2024 t/m 30 september 2024.

Vaarwegbericht Ringvaart om Gent - Sluis 1 te Merelbeke
 
Door een probleem met de benedendeur van sluis 1 mag de sluis 2 uur voor het laagwater tot 2 uur na het laagwater niet bediend worden.

Vaarwegbericht Kanaal Roeselare-Leie
 
Wegens werken aan de Zuidkaai ter hoogte van Cargill gelden volgende beperkingen van 27 februari 2024 t/m 31 januari 2025:
 
          ° doorvaartbreedte verminderd met 16 m, rechteroever
          ° hinderlijke waterbeweging vermijden

Vaarwegbereicht Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten - Ophaalbrug St Job in 't Goor - sluis 5
                                                                                         Ophaalbrug St-Job in 't Goor - sluis 4
 
Spertijden voor pleziervaart verplaatst van brug 4 naar brug 5 door wegeiswerken Handelslei - periode 18 maart t/m 15 november 2024
Bedieningstijden: zie VisuRis.

Vaarweg Handelsdok Gent - periode 17 januari 2024 t/m 21 december 2024
 
Nieuwe Matadibrug met beperking scheepshoogte - max. toegelaten 4,74 meter

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent
 
De Tolhuissluis is gestremd van 28 maart 2022 tot en met 31 juli 2024 vanwege renovatiewerken en een modernisering om de sluis klaar te maken voor afstandsbediening. Omvaren kan via de Brusselsepoortsluis en de sluis van Evergem.

Vaarwegbericht Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Sedert 1 januari 2022 en t/m 31 december 2022 wordt de pleziervaart volgens dit blokvaartschema bediend.

Haven Antwerpen: aanpassing spertijden bruggen op werkdagen (29 juni 2022)
 

Haven Antwerpen: aanpassing bediening Londenbrug voor jachthaven Willemdok (29 juni 2022)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
In de binnenstad Gent is er een algemeen verbod om ligplaats te nemen. Uitzonderingen zijn beroepsvaart en vergunningen, toelatingen en concessies uitgevaardigd door de Vlaamse Waterweg. Dit verbod is op terrein aangeduid met signalisatie aan sluis K1, K2, K3 en Meulestedebrug
 

Doortocht Gent en Tolpoortbrug Deinze
 
Vanaf januari 2021 worden de Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Lousbergbrug, Bataviabrug, Wondelgemstraatbrug en de Tolpoortbrug te Deinze op afstand bediend. Voor de bediening van de sluizen en bruggen te Gent wordt het blokvaartschema afgeschaft en kunt U de scheepvaartbegeleider voor een bediening op afroep contacteren op het gebruikelijke nummer (+32477581804). Voor de Tolpoortbrug te Deinze kunt U de bedienaar contacteren op VHF 20 en telefonisch op +3293861573.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 10 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bocholt-Herentals
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 7 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Beverlo
 
Voor brugopening Spoorbrug Balen Wezel : gelieve de instructies van de signalisatie te volgen en een geluidssignaal te zenden (hoorn).

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.