Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
 
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2024 (bron De Vlaamse Waterweg)
 
Hoogwaterstand Benedensluis Mechelen 2024  (bron De Vlaamse Waterweg)
 
 

Vaarwegbericht Ketelvaart Gent
 
Ketelvaart, km 0,3 tot Walpoortbrug, km 0,5: doorvaartbreedte beperkt wegens werkzaamheden. Breedte verminderd met 3 meter.

Vaarwegbericht Kanaal Plassendale - Nieuwpoort (Slijpebrug)
 
Wegens werkzaamheden aan de Slijpebrug zal deze gestremd zijn voor al het scheepvaartverkeer van 18 maart 2024 t/m 5 april 2024.

Vaarwegbericht sluis te Schipdonk (afleidingskanaal van de Leie)
 
Stremming van 2 oktober 2023 t/m 28 april 2024 wegens renovatie van de sluis en voorbereiding voor bediening op afstand.

Vaarwegbericht Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Van 06/02/2024 tem 30/04/2024 zijn er herstellingen en schilderwerken van de metalen damplanken aan Ophaalbrug 2 in Turnhout. Er is beurtelings verkeer en de doorvaartbreedte is verminderd met 6,7m aan rechteroever. De snelheidsbeperking is 5km/h en hinderlijke waterbewegingen dienen vermeden te worden. Er is een ponton op rechteroever.

Vaarwegbericht Kanaal Gent-Oostende
 
Wegens werkzaamheden aan de oever zal het kanaal gestremd zijn van 27/02/2024 t/m 12/03/2024. Op regelmatige tijdstippen zal doorvaart mogelijk zijn. Bij passage moet rekening gehouden worden met de aangemeerde werkschepen. De werken worden uitgevoerd door MS SANNE. Op zaterdag is oponthoud mogelijk.

Vaarwegbericht Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Omwille van de werken aan de voetgangersbrug over sluis 9 is deze gestremd van 8 januari 2024 t/m 17 maart 2024. Vaarvensters kunnen uitzonderlijk en enkel na overleg met scheepvaartinspectie op afspraak voorzien worden.

Vaarweg Handelsdok Gent - periode 17 januari 2024 t/m 21 december 2024
 
Nieuwe Matadibrug met beperking scheepshoogte - max. toegelaten 4,74 meter

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent
 
De Tolhuissluis is gestremd van 28 maart 2022 tot en met 31 maart 2024 vanwege renovatiewerken en een modernisering om de sluis klaar te maken voor afstandsbediening. Omvaren kan via de Brusselsepoortsluis en de sluis van Evergem.

Vaarwegbericht Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Sedert 1 januari 2022 en t/m 31 december 2022 wordt de pleziervaart volgens dit blokvaartschema bediend.

Vaarwegbericht Zeekanaal Brussel-Schelde - Sluis Zemst
 
Tot nader bericht is het voor pleziervaart verboden om gebruik te maken van de vlottende bolders in de sluis Zemst. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de haalkommen die op verschillende hoogtes in de sluismuren zijn aangebracht (periode 23-06-2022 t/m 31-12- 2023).

Haven Antwerpen: aanpassing spertijden bruggen op werkdagen (29 juni 2022)
 

Haven Antwerpen: aanpassing bediening Londenbrug voor jachthaven Willemdok (29 juni 2022)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
In de binnenstad Gent is er een algemeen verbod om ligplaats te nemen. Uitzonderingen zijn beroepsvaart en vergunningen, toelatingen en concessies uitgevaardigd door de Vlaamse Waterweg. Dit verbod is op terrein aangeduid met signalisatie aan sluis K1, K2, K3 en Meulestedebrug
 

Doortocht Gent en Tolpoortbrug Deinze
 
Vanaf januari 2021 worden de Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Lousbergbrug, Bataviabrug, Wondelgemstraatbrug en de Tolpoortbrug te Deinze op afstand bediend. Voor de bediening van de sluizen en bruggen te Gent wordt het blokvaartschema afgeschaft en kunt U de scheepvaartbegeleider voor een bediening op afroep contacteren op het gebruikelijke nummer (+32477581804). Voor de Tolpoortbrug te Deinze kunt U de bedienaar contacteren op VHF 20 en telefonisch op +3293861573.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 10 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bocholt-Herentals
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 7 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Beverlo
 
Voor brugopening Spoorbrug Balen Wezel : gelieve de instructies van de signalisatie te volgen en een geluidssignaal te zenden (hoorn).

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.