VPFWaarvoor staat de VPF?
 
De vzw Vlaamse Pleziervaart Federatie bestaat sedert januari 1997.
De VPF heeft als doel het bevorderen van het watertoerisme, het streven naar duurzame jachthavens, met oog voor het milieu en het verbeteren van de kwaliteit, die het verblijfstoerisme in onze Vlaamse kunststeden aanmoedigen. Bovendien werken we aan het onderhouden van de relaties, vooral met de waterwegbeheerders en met de overheid op alle niveau's.
 
Wat hebben we te bieden en hoe doen we dat?
 
- we nemen deel aan Overleg Binnenvaart Vlaanderen (OVB) tussen de gebruikers (Beroepsvaart en pleziervaart) en de beheerders van de waterwegen en havens.
- we zijn effectief lid van Nautibel, de Belgische vereniging van watergebonden verenigingen op professioneel en recreatief gebied.
- we zijn lid van Nautiv, de vereniging van Vlaamse nautische bedrijven.
- we bieden ondersteuning aan de clubs bij de aanvraag van vergunningen voor de inrichting van hun havens, de concessies, de aanleg van steigers of de uitbreiding daarvan, enz.
- we zijn erkend voor het uitschrijven van een Internationaal vaarbewijs (ICC) op basis van het Belgisch stuurbrevet.
- we organiseren cursussen theorie en praktijk ter voorbereiding van het examen stuurbrevet voor de binnenwateren, voor het behalen van het marifoonbrevet, voor pleziervaartmatroos en andere nautisch gebonden onderwerpen.
- we zijn als federatie erkend om de administratie voor de aanvraag van het examen stuurbrevet op te volgen.
- ieder jaar wordt een Internationale toervaart georganiseerd die toegankelijk is voor iedereen, verder is er ook steeds een afsluiten vaarseizoen.
- we brengen 4 keer per jaar het tijdschrift “Kanaal 77” uit en jaarlijks het uiterst praktische “Vademecum voor de toervaarder” met heel wat nuttige informatie voor het bevaren van de waterwegen.
- de meeste aangesloten clubs gebruiken onderling een wederkerigheidregel, met een vorm van prijsvoordeel voor de eerste twee overnachtingen.
- We beheren vier passantenhavens met zeer gunstige voorwaarden voor kort verblijf gedurende het vaarseizoen en mogelijkheden voor winterberging (Brugge, Oudenaarde, Lier en Gent).