Neem eens een kijkje op onze Facebook- en Twitterpagina, er worden regelmatig berichtjes op gepost. Voor de Twitterberichten heb je zelfs geen account nodig om die te lezen.


      

Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes is er de mogelijkheid om in te schrijven op de VPF - nieuwsbrief


Wil je ook graag lid worden van de Vlaamse Pleziervaart Federatie? Dat kan heel makkelijk! Klik vlug op de knop rechtsboven de startpagina, vul alle gevraagde gegevens in en klik op de verzendknop. Bij het ledenbeheer doen ze verder dan het nodige voor jou.


De PH Brugge midden juli
 
Eindelijk is het dan zover; vanaf morgen (14/07) kan het gloednieuwe sanitair in gebruik genomen worden, een bijkomende troef voor de passantenhaven!

Dan weer eens wat goed nieuws!
 
Verbindingskanaal Gent
 
Van 23 juni 2017 wordt de Brusselsepoortsluis terug bediend. De tijdelijke bediening op zondag van de Tolhuissluis en de Wondelgemstraatbrug wordt hiermee opgeheven.

 
 
 
 
 
    
 
 
Gezien de aanhoudende droogte zal de pleziervaart gegroepeerd geschut worden met een maximale wachttijd van 1u. Het betreft een droogtemaatregel die de continuïteit van de scheepvaart zonder diepgangbeperking betracht.
 
Gegroepeerd schutten voor de pleziervaart wegens laagwater (maximale wachttijd is 2 u)
 
voor vaarweg Kanaal Bocholt-Herentals, sluis 1N Lommel tot sluis 3N Mol
voor vaarweg Zuid-Willemsvaart noord, sluis Bocholt tot sluis Lozen
 
Kanaal Leuven-Dijle
 
Vanaf zaterdag 24/06 worden tijdens de weekends waterbesparende maatregelen door konvooivaren van de pleziervaart ingevoerd. Op zaterdag vertrek te Tildonk in afvaart en te Battel in opvaart een konvooi om 9u, 11u en 14u. Op zondag vertrek te Tildonk in afvaart en te Battel in opvaart een konvooi om 11u en 14u. Aan de tussenliggende sluizen dient de pleziervaart zich klaar te houden om aan te sluiten. In afwijking blijft mee schutten met beroepsvaart op zaterdag van toepassing.
 
Albertkanaal - sluis Wijnegem
 
gegroepeerd schutten wegens laagwater, maximale wachttijd is 1 u
 
 
Kanaal Gent-Oostende
 
De maximum toegelaten diepgang vanaf sluis Plassendale tot de Gravensluis is verlaagd tot 1,8 meter. Deze maatregel werd genomen naar aanleiding van de aanhoudende droogte en de daaraan gekoppelde waterpeildalinge,.
 
Door de lage waterstand op het kanaal wordt de sluis niet meer bediend voor de pleziervaart alleen, enkel schutten met beroepsvaart is mogelijk.
 

Dringende berichten voor de pleziervaarder op onze waterwegen
 
Boven-Schelde Gent
 
Tijdens de Gentse Feesten, van vrijdag 14 juli t/m zondag 23 juli, zal de Brusselsepoortsluis te Gent dagelijks bediend worden van 7u tot 18u20, de laatste schutting zal gebeuren om 18u.
Tussen 11u45 en 13u45 zal de sluis niet bediend worden.
 
Lokale scheepvaart voorschriften Gent tijdens Gentse Feesten (14/07 t/m 23/07)
 
Kanaal Gent-Oostende: Keersluis K1 te Vinderhoute tot Leie
Doortocht Gent: Keersluis K2 tot St Jorissluis te Gent
Boven-Schelde: sluis E3 te Merelbeke tot sluis Gentbrugge
Kanaal Gent-Terneuzen: km 0.0 tot Meulestedebrug km 2.1
Verbindingskanaal: Tolhuissluis te Gent km 2.0 tot km 2.1
 
Op de Gentse waterwegen wordt om veiligheidsredenen het aanmeren en stilliggen geregeld vlg artikel 40 en de bepalingen binnen hoofdstuk 7 van het Scheepvaartreglement, alsook bevestigd met het artikel 1.22 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.
Dit wil zeggen dat het stilliggen en aanmeren enkel op de daartoe aangeduide plaatsen is toegestaan.
De normale vrije doorvaart blijft behouden.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht met betrekking tot de Vlaamse waterwegen (scheepvaartbericht van 27 april 2017)
 
In toepassing van artikel 6.28 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg Kanaal Gent-Oostende
 
Wegens werkzaamheden aan de Nieuwegebrug te Jabbeke wordt de brug van maandag 12 juni 2017 tot vrijdag 23 juni 2017 op weekdagen gestremd van 7u tot 10u, van 11u tot 14u en van 15u tot 18u

 
Nieuw! De applicatie VisuRIS van de Vlaamse Waterweg
 
Een nieuwe handige website die een schat aan informatie over de waterwegen, bruggen en sluizen, bedieningstijden, scheepvaartberichten, reisplanner,... centraliseert.
Surf vlug naar visuRis.be en leer alle mogelijkheden kennen.
RIS: River Information Services

De PH Brugge eind april 2017
 
  

De PH Brugge begin maart

  


Aan alle pleziervaarders,

Op de BBS 2017 gaf Staatssecretaris voor de Noordzee, dhr. De Backer het officiële startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. Hij gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe hij verder het publiek en overheidspartners wil bevragen om finaal de wetgeving effectief te hervormen.

De voorstellen, documenten en de bevraging zijn nu publiekelijk beschikbaar en kunnen nagelezen worden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer


Belangrijke info voor VPF-clubs die een activiteit of vaartrip organiseren.

Activiteit online melden

Clubs die aangesloten zijn bij de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw kunnen bij een ongeluk tijdens hun activiteiten beroep doen op de ongevallenverzekering die de VPF afgesloten heeft.

Daar is wel de volgende voorwaarde aan verbonden:

                     de activiteit moet min. 10 dagen vooraf gemeld worden!

Dat kan online (zie boven), per mail naar info@vpf.be of per brief naar VPF vzw - Lemmensstraat 1 - 2800 Mechelen

Graag duidelijk vermelden om welke activiteit het gaat en wanneer deze aanvangt en eindigt. Er kunnen meerdere activiteiten in één keer gemeld worden. Enkel de vooraf gemelde activiteiten komen in aanmerking!


Goed nieuws!  yesyesyes

Na het aanhoren van de argumenten van de federaties hebben minister Ben Weyts en de waterwegbeheerders besloten om de korting op de waterwegenvignetten, voor dit jaar althans, te behouden. Schitterend toch?

Dat wil zeggen dat er voor 2017 een reductie van 5 € blijft op het jaarvignet van 80 € (nu 75 € dus) en van 35 € op het jaarvignet van 165 € (nu 130 € te betalen).

(vignet van 160 € in 2017 geïndexeerd naar 165 €)


De passantenhaven in Brugge op 30/01/2017

      


Welkom bij Waterrecreatie - de vernieuwde website van PBV


De werken in passantenhaven Brugge op 25/01/2017

  


De Kleine Loire.

Een initiatief om het Scheldebekken en haar erfgoed te promoten naar het voorbeeld van de Loirestreek in Frankrijk.

Als je op het logo klikt kan je er meer over te weten komen.

 

 


Fantastisch nieuws uit Brugge.

Een foto om in te kaderen! De eerste foto van de werkzaamheden in onze passantenhaven in Brugge.

Vandaag (12/01) is men aan de grondwerken begonnen op de plaats waar ons sanitair blok moet komen. Hopelijk verlopen de werkzaamheden vlot zodat we komend vaarseizoen een verfrissende douche kunnen nemen in een gloednieuw etablissement.

Aanvang van de werkzaamheden in de Coupure te Brugge


Regelgeving waterwegenvignetten 2017

Ieder vaartuig (vanaf 6 m en/of sneller dan 20 km/u) op onze waterwegen, of het nu vaart of stil blijft liggen moet - om in orde te zijn - voor einde maart 2017 opgetuigd zijn met een geldig vignet op de achtersteven aan bakboord.

Bekijk hier alle info en verkooppunten

Tip! Je kan het vignet aankopen op de Belgian Boat Show.

Online is ook een mogelijkheid, zowel individueel als in groep.

Opmerking: er kunnen geen waterwegenvignetten meer aangekocht worden in Willebroek (Oostdijk 110) en in het Anna Bijnsgebouw te Antwerpen (Kievitplein). 

Controles

Regelmatig gebeuren er controles op de aanwezigheid van een waterwegenvignet op de vaartuigen in de havens maar ook op de waterwegen zelf. Sedert 2016 is de procedure wettelijk vastgelegd en worden - in geval van niet conform - boetes uitgeschreven.

Lees hier de procedure


Nieuw!  Na het volgen van de cursus vaarbrevet bij de VPF kan je nu ook bij ons terecht voor je aanvraag voor het examen beperkt of algemeen stuurbrevet.

Lees er alles over bij de rubriek Examen Stuurbrevet op deze website.


Nieuw!  1 vaarkaart voor Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg (NL), Noord-Brabant (NL) en Nord-Pas de Calais (FR)

Alle nuttige informatie over dit vaargebied vermeld op één kaart van Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

Te koop op watersportbeurzen en op www.waterrecreatie.be                        Uitsnit kaart


Vlaggenbrief online

Sedert 1 oktober 2016 moet je de vlaggenbrief online aanvragen via www.mobilit.belgium.be

Lees hier de mededeling doorover van de Federale Overheidsdienst Mobilteit en Vervoer

Lukt dit je niet, dan kan je voor hulp terecht in Brussel op dinsdag en vrijdag van 9u tot 11u45 en te Gent en Oostende op dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45


Wijziging aanmelding haven van Antwerpen

Vanaf 7 november 2017 loopt er een proefproject met centrale sluismelding in de haven van Antwerpen.

Lees hier hoe aan te melden


 
 
 

9 x wandelen in Scheldeland - langs Schelde, Dender en Rupel

Onvoorziene stremming op Kanaal Gent- Oostende, lees hier het bericht van W&Z over de situatie. (07-10)
 
 
 
Scheepvaartbericht: om de hinder voor het wegverkeer te beperken wordt de spertijd op vrijdagnamiddag tijdelijk uitgebreid met een half uur (vanaf 16u tot 17u30 i.p.v. 16u30 tot 17u30) en dit voor de Kruispoortbrug II, de Gentpoortbrug en de beide Dampoorten.

Werkzaamheden op de Boven-Zeeschelde te Uitbergen:
 
Bekijk een interessant filmpje van de werkzaamheden (bron W&Z)

Geassocieerde Haven (GH)

Sedert het voorjaar van 2016 kan een club of haven een overeenkomst sluiten als 'geassocieerde haven' met de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw. Een woordje uitleg over een GH kan je lezen in ons vademecum (p.54), ook de gegevens van de reeds aangesloten havens kan je er nalezen. Op deze website (rubriek De Bemanning/Geassocieerde havens) kan je die havens en hun info bekijken.

Mogelijks denk je er als club over dat deze formule wel bij jullie past, aarzel dan niet om informatie in te winnen bij Jo Labens of Geert Govaert.

Lees je dit bericht als toegetreden lid en je thuishaven is niet bij de federatie aangesloten, dan kan je misschien deze mogelijkheid bij gelegenheid eens aankaarten.

Alvast bedankt!


Beroeps- en pleziervaart in harmonie.

Tijdens het voorjaar, maar vooral tijdens de zomermaanden zijn er, naast de beroepsvaart, heel wat jachtjes onderweg op onze waterwegen. Voor de beroepsvaart is het telkens weer wennen aan de pleziervaart, de jachtjes moeten op hun beurt dan weer rekening houden met het vrachtverkeer. Samen varen is best mogelijk mits we voldoende communiceren en rekening houden met elkaar. Lees hier een folder met nuttige tips om in harmonie samen op de waterwegen te vertoeven.


De Leie te Harelbeke

Waterwegen en Zeekanaal vernieuwt de sluis in Harelbeke. De nieuwe sluis wordt gebouwd op de locatie van de huidige sluis en zal in 2017 klaar zijn. Ze wordt 230m lang en 12,5m breed. Om hinder en stremmingen voor de scheepvaart tijdens de werken te beperken is er eerst een volwaardige tijdelijke sluis gebouwd. Vanaf 23 juli 2016 moeten alle schepen door de tijdelijke sluis, lees hier de te volgen richtlijnen voor een passage.


Bericht met betrekking tot de vaarweg Plassendale - Duinkerke

De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 04


Klachten of problemen melden

Wil je een probleem melden over de waterwegen of ben je misnoegd over de bediening van een kunstwerk, dan kan je dit melden in het klachtenboek dat normaliter in iedere sluis ter beschikking moet liggen. Vervolgens kan je de klacht daarna het beste ook online doorsturen via een contactformulier W&Z / contactformulier nv De Scheepvaart. Zodoende bekom je een antwoord terug, anders moet je dit gaan nalezen in het boek waar je de klacht hebt neergepend.


Richtlijnen voor de doorvaart Brugge - juni 2016


Nieuwe regeling aan- en afmelden sluis Zemst 

Sedert maart 2016 worden alle beweegbare bruggen en de sluis Zemst op het zeekanaal Brussel-Schelde bediend vanuit Centrale Zemst - op te roepen via VHF kanaal 25.

Ook voor de pleziervaart is het nodig om zich te melden i.v.m. de brugbedieningen en de inplanning van de schutting sluis Zemst.


Bekijk hier de website van


Gewijzigde bediening  van 23 mei 2016 voor het Kanaal Plassendale - Nieuwpoort

Bediening van de kunstwerken


Havenmeester Honoré van de passantenhaven Lindenlei kan je bereiken via marifoon op kanaal 23


Nieuwe scheepvaartafspraken voor de Kattendijksluis voor vaartuigen komende van, of met bestemming Scheldegebied te Antwerpen.

Lees er alles over in het Nautisch bericht


Grens BTW-vrijstelling voor kleine vzw's opgetrokken naar 25000€.


Verkoop waterwegenvignetten 2016

Vanaf 1 januari 2016 worden geen waterwegenvignetten voor de pleziervaart meer verkocht aan de sluis te Merelbeke.


Kanaal Gent-Terneuzen

Het nieuwe telefoonnummer om de opening van de Wiedauwkaaispoorbrug aan te vragen is sedert 19 november 2015 het volgende: 09/241 31 24


Artikel over de passantenhaven Lindenlei verschenen in de Gentenaar


We verwachten jullie in de passantenhaven Brugge


Boven-Schelde - Oudenaarde hefbrug

Sedert eind mei 2015 wordt de hefbrug in Oudenaarde bediend vanuit het bedieningsgebouw van de sluis te Oudenaarde. Voor bediening van de brug moet men nu de sluis oproepen via VHF 20


Heuglijk nieuws van over de Franse grens.

Net voor het feestweekend 2015 in Hautmont-Belle-Ile werden de documenten ondertekend om de werkzaamheden aan te vatten om de Boven-Samber terug volledig bevaarbaar te maken.

Reeds ettelijke jaren is er namelijk een stremming aan 'Le Pont Canal de Vadencourt' waardoor de Boven-Samber afvaren niet meer mogelijk was.

Een flinke opsteker voor de groep die reeds jaren ijvert voor deze heropening en elk jaar de pleziervaarders het derde weekend van juni daartoe uitnodigde om wat druk op de ketel te zetten. Zij hebben hun slag dus thuis gehaald, een dikke merci voor hun doorzettingsvermogen.

De herstellingswerken kunnen nu aangevat worden, de heropening is voorzien voor 2020. Nog enkele jaartjes geduld vooraleer we dit mooie vaarwater weer volledig kunnen bevaren.


Hopelijk heb je het nooit nodig maar je weet nooit, een ongeluk zit soms in een klein hoekje.

Hoe reageren op een noodsituatie in een sluis? Regel 1: vooral niet panikeren.                        

De seinpost te Kortrijk wordt voortaan niet langer bediend vanuit Kortrijk zelf maar vanop afstand vanuit het bedieningsgebouw van de sluis in Harelbeke. Tijdens de volledige passage tussen de verkeersseinen dient de scheepvaart uit te luisteren op VHF 20.

Kan de scheepvaart rond Brugge samengaan met een vlot wegverkeer?

Met de juiste aanpassingen kan de huidige problematiek omgevormd worden tot een situatie waar iedereen wel bij vaart.

Meer info


Ben je tijdens een vaartochtje in de buurt van Riemst, dan is een bezoek aan het Belevingscentum over WO II en de binnenvaart misschien wel iets voor jou.

Klik hier voor meer info.            


Wijziging marifoonkanaal sluizen Evergem

Vanaf 20 april 2015 wordt het VHF kanaal voor communicatie met de sluizen te Evergem gewijzigd. De binnenvaartbegeleiders dienen vanaf die datum te worden opgeroepen op VHF 80

In de overgangsfase tot 1 juli 2015 zal VHF 28 nog steeds door de binnenvaartbegeleiders worden uitgeluisterd, zij zullen wel steeds verzoeken om over te schakelen naar VHF 80

Sluiting van het kantoor Schepenbeheer te Zeebrugge.

Er is beslist om het kantoor Schepenbeheer gelegen aan de Kustlaan 118 te Zeebrugge te sluiten vanaf 6 april 2015. Pleziervaarders kunnen dan voor hun immatriculatiedocument en vlaggenbrief terecht in de regionale kantoren van Oostende, Gent, en Brussel.

Informatie over adressen en openingsuren


Pleziervaartexamen: "makkelijker wordt het niet, wel eenvoudiger"

Sedert 27 maart 2015 kan je het examen stuurbrevet en yachtman op de computer in het examencentrum afleggen. Op maandag en donderdag kan je in Antwerpen terecht, op dinsdag en woensdag dan weer in Oostende. Binnenkort is er op vrijdag ook mogelijkheid in Brussel.

Meer info over het examen

Door een reorganisatie bij W&Z zullen er vanaf 01/01/2015 geen waterwegenvignetten meer kunnen aangekocht worden in het kantoor in de Lange Kievitstraat 111-113 te 2018 Antwerpen.

Wijzigingen aan de immatriculatie van pleziervaartuigen. 


Nieuws van het BIPT 
 
Het BIPT deelt namelijk mee dat beslist werd om de certificaten van "radiotelefonist van scheepsstations" (VHF) en "SRC" niet langer om de vijf jaar te verlengen. Dat wil zeggen dat de certificaten afgeleverd of verlengd vanaf juni 2012, onbeperkt geldig blijven. Wie voor deze datum al verlengd had zal dat dus nog éénmaal moeten doen.