Neem eens een kijkje op onze Facebook- en Twitterpagina, er worden regelmatig berichtjes op gepost. Voor de Twitterberichten heb je zelfs geen account nodig om de berichten te lezen.


      

Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes is er de mogelijkheid om in te schrijven op de VPF - nieuwsbrief


Wil je ook graag lid worden van de Vlaamse Pleziervaart Federatie? Dat kan heel makkelijk! Klik vlug op de knop rechtsboven de startpagina, vul alle gevraagde gegevens in en klik op de verzendknop. Bij het ledenbeheer doen ze verder dan het nodige voor jou.


De applicatie VisuRis van de Vlaamse Waterweg
 
Deze handige website herbergt een schat aan informatie over de waterwegen, bruggen en sluizen, bedieningstijden kunstwerken, reglementeringen,...
 
Nog niet ontdekt? Surf dan vlug naar VisuRis.be en leer alle mogelijkheden kennen.
RIS: River Information Services

Initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen
 

Voor de vlugge beslissers!
 
Cursus stuurbrevet (theorie) bij de Gentse Leievaarders - Snepkaai 62 - 9000 Gent
 
Start dinsdag 7 november + 6 volgende dinsdagen: 14/11 - 21/11 - 28/11 - 5/12 - 12/12 - 19/12
 
Info & inschrijvingen: vorming@vpf.be

                     
 
Informatieve ledenvergadering op zaterdag 16 december 2017 om 10u bij ECB Koningsrek (Zates) - Bovenstraat 152 te 2880 Bornem. We starten met een uiteenzetting over AIS (Automatic Identification System). Alle leden welkom!
 

Kanaal Gent-Oostende
 
Van vrijdag 8 december 2017 om 16u tot maandag 11 december 2017 om 6u zal op het kanaal Gent-Oostende, tussen de Kruispoortbrug en de Warandebrug te Brugge, alle scheepvaart gestremd zijn wegens gelijktijdige werkzaamheden aan de Kruispoortbrug en de Dammepoortsluis. Tijdens de werken is geen doorvaart mogelijk.
 

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Werkzaamheden voor deze vaarweg van sluis 1 Rijkevorsel tot Voetgangersbrug St. Jozef. De doorvaartbreedte verminderd er met 600 cm waardoor voorbijlopen verboden is, dit in de periode van 1 december 2017 tot 28 februari 2018.

Opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk
 

Werkzaamheden sluis Teralfene op de Dender bijna afgerond!
 
Beste,
 
Wij willen u hierbij laten weten dat de werken aan de deuren van de sluis Teralfene op de Dender heel binnenkort afgerond worden. Vanaf morgen (25 oktober) kan er opnieuw met de sluis geschut worden. De komende dagen worden nog enkele schilderwerken uitgevoerd maar deze brengen geen stremming meer met zich mee voor het waterwegverkeer.
 
Bij deze willen we u bedanken voor uw geduld en willen ons nogmaals verontschuldigen voor de hinder die deze werken met zich meegebracht hebben.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Claudia Van Vooren
Communicatieverantwoordelijke afdeling Bovenschelde
Waterwegen en Zeekanaal nv

Jaarlijkse waterstandsverlaging Boven-Schelde, Leie doortocht Gent
 
Op vrijdag 17 november 2017 om 16u wordt de procedure tot waterpeildaling in gang gezet. Het waterpeil zal op zaterdag 18 november 2017 omstreeks 12u met 40 cm verminderd zijn. Op vrijdag 24 november 2017 wordt om 16u de procedure tot het normaliseren van het waterpeil ingezet. Het normaal waterpeil wordt gehandhaafd vanaf zaterdag 25 november 2017 om 12u. Gelieve het pand tijdens deze procedure niet onnodig door te varen.

Aanpassing spertijd hefbrug te Oudenaarde (Boven-Schelde)
 
Vanaf 18 oktober 2017 wordt de bestaande spertijd van de hefbrug in Oudenaarde 15 minuten verschoven. De nieuwe spertijd van de hefbrug is dan vanaf 8u15 tot 8u30 op schooldagen en bijkomend op woensdagen tijdens de schoolperiode vanaf 12u15 tot 12u30

 
Medeling: E3-sluis te Gent dicht wegens werkzaamheden van 2 oktober 2017 tot half januari 2018.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht met betrekking tot de Vlaamse waterwegen (scheepvaartbericht van 27 april 2017)
 
In toepassing van artikel 6.28 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.


Aan alle pleziervaarders,

Op de BBS 2017 gaf Staatssecretaris voor de Noordzee, dhr. De Backer het officiële startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. Hij gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe hij verder het publiek en overheidspartners wil bevragen om finaal de wetgeving effectief te hervormen.

De voorstellen, documenten en de bevraging zijn nu publiekelijk beschikbaar en kunnen nagelezen worden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer


Belangrijke info voor VPF-clubs die een activiteit of vaartrip organiseren.

Activiteit online melden

Clubs die aangesloten zijn bij de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw kunnen bij een ongeluk tijdens hun activiteiten beroep doen op de ongevallenverzekering die de VPF afgesloten heeft.

Daar is wel de volgende voorwaarde aan verbonden:

                     de activiteit moet min. 10 dagen vooraf gemeld worden!

Dat kan online (zie boven), per mail naar info@vpf.be of per brief naar VPF vzw - Lemmensstraat 1 - 2800 Mechelen

Graag duidelijk vermelden om welke activiteit het gaat en wanneer deze aanvangt en eindigt. Er kunnen meerdere activiteiten in één keer gemeld worden. Enkel de vooraf gemelde activiteiten komen in aanmerking!


De Kleine Loire.

Een initiatief om het Scheldebekken en haar erfgoed te promoten naar het voorbeeld van de Loirestreek in Frankrijk.

Als je op het logo klikt kan je er meer over te weten komen.

 

 


Regelgeving waterwegenvignetten 2017

Ieder vaartuig (vanaf 6 m en/of sneller dan 20 km/u) op onze waterwegen, of het nu vaart of stil blijft liggen moet - om in orde te zijn - voor einde maart 2017 opgetuigd zijn met een geldig vignet op de achtersteven aan bakboord.

Bekijk hier alle info en verkooppunten

Online is ook een mogelijkheid, zowel individueel als in groep.

Opmerking: er kunnen geen waterwegenvignetten meer aangekocht worden in Willebroek (Oostdijk 110), in het Anna Bijnsgebouw te Antwerpen (Kievitplein) en in de sluis van Merelbeke.

Controles

Regelmatig gebeuren er controles op de aanwezigheid van een waterwegenvignet op de vaartuigen in de havens maar ook op de waterwegen zelf. Sedert 2016 is de procedure wettelijk vastgelegd en worden - in geval van niet conform - boetes uitgeschreven.

Lees hier de procedure


Nieuw!  Na het volgen van de cursus vaarbrevet bij de VPF kan je nu ook bij ons terecht voor je aanvraag voor het examen beperkt of algemeen stuurbrevet.

Lees er alles over bij de rubriek Examen Stuurbrevet op deze website.


Nieuw!  1 vaarkaart voor Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg (NL), Noord-Brabant (NL) en Nord-Pas de Calais (FR)

Alle nuttige informatie over dit vaargebied vermeld op één kaart van Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

Te koop op watersportbeurzen en op www.waterrecreatie.be                        Uitsnit kaart


Vlaggenbrief online

Sedert 1 oktober 2016 moet je de vlaggenbrief online aanvragen via www.mobilit.belgium.be

Lees hier de mededeling doorover van de Federale Overheidsdienst Mobilteit en Vervoer

Lukt dit je niet, dan kan je voor hulp terecht in Brussel op dinsdag en vrijdag van 9u tot 11u45 en te Gent en Oostende op dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45


 
 
 

Onvoorziene stremming op Kanaal Gent- Oostende, lees hier het bericht van W&Z over de situatie. (07-10)
 
 
 
Scheepvaartbericht: om de hinder voor het wegverkeer te beperken wordt de spertijd op vrijdagnamiddag tijdelijk uitgebreid met een half uur (vanaf 16u tot 17u30 i.p.v. 16u30 tot 17u30) en dit voor de Kruispoortbrug II, de Gentpoortbrug en de beide Dampoorten.

Werkzaamheden op de Boven-Zeeschelde te Uitbergen:
 
Bekijk een interessant filmpje van de werkzaamheden (bron W&Z)

Geassocieerde Haven (GH)

Sedert het voorjaar van 2016 kan een club of haven een overeenkomst sluiten als 'geassocieerde haven' met de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw. Een woordje uitleg over een GH kan je lezen in ons vademecum (p.54), ook de gegevens van de reeds aangesloten havens kan je er nalezen. Op deze website (rubriek De Bemanning/Geassocieerde havens) kan je die havens en hun info bekijken.

Mogelijks denk je er als club over dat deze formule wel bij jullie past, aarzel dan niet om informatie in te winnen bij Jo Labens of Geert Govaert.

Lees je dit bericht als toegetreden lid en je thuishaven is niet bij de federatie aangesloten, dan kan je misschien deze mogelijkheid bij gelegenheid eens aankaarten.

Alvast bedankt!


Beroeps- en pleziervaart in harmonie.

Tijdens het voorjaar, maar vooral tijdens de zomermaanden zijn er, naast de beroepsvaart, heel wat jachtjes onderweg op onze waterwegen. Voor de beroepsvaart is het telkens weer wennen aan de pleziervaart, de jachtjes moeten op hun beurt dan weer rekening houden met het vrachtverkeer. Samen varen is best mogelijk mits we voldoende communiceren en rekening houden met elkaar. Lees hier een folder met nuttige tips om in harmonie samen op de waterwegen te vertoeven.


De Leie te Harelbeke

Waterwegen en Zeekanaal vernieuwt de sluis in Harelbeke. De nieuwe sluis wordt gebouwd op de locatie van de huidige sluis en zal in 2017 klaar zijn. Ze wordt 230m lang en 12,5m breed. Om hinder en stremmingen voor de scheepvaart tijdens de werken te beperken is er eerst een volwaardige tijdelijke sluis gebouwd. Vanaf 23 juli 2016 moeten alle schepen door de tijdelijke sluis, lees hier de te volgen richtlijnen voor een passage.


Bericht met betrekking tot de vaarweg Plassendale - Duinkerke

De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 04


Richtlijnen voor de doorvaart Brugge - juni 2016


Nieuwe regeling aan- en afmelden sluis Zemst 

Sedert maart 2016 worden alle beweegbare bruggen en de sluis Zemst op het zeekanaal Brussel-Schelde bediend vanuit Centrale Zemst - op te roepen via VHF kanaal 25.

Ook voor de pleziervaart is het nodig om zich te melden i.v.m. de brugbedieningen en de inplanning van de schutting sluis Zemst.


Bekijk hier de website van


Nieuwe scheepvaartafspraken voor de Kattendijksluis voor vaartuigen komende van, of met bestemming Scheldegebied te Antwerpen.

Lees er alles over in het Nautisch bericht


Grens BTW-vrijstelling voor kleine vzw's opgetrokken naar 25000€.


Heuglijk nieuws van over de Franse grens.

Net voor het feestweekend 2015 in Hautmont-Belle-Ile werden de documenten ondertekend om de werkzaamheden aan te vatten om de Boven-Samber terug volledig bevaarbaar te maken.

Reeds ettelijke jaren is er namelijk een stremming aan 'Le Pont Canal de Vadencourt' waardoor de Boven-Samber afvaren niet meer mogelijk was.

Een flinke opsteker voor de groep die reeds jaren ijvert voor deze heropening en elk jaar de pleziervaarders het derde weekend van juni daartoe uitnodigde om wat druk op de ketel te zetten. Zij hebben hun slag dus thuis gehaald, een dikke merci voor hun doorzettingsvermogen.

De herstellingswerken kunnen nu aangevat worden, de heropening is voorzien voor 2020. Nog enkele jaartjes geduld vooraleer we dit mooie vaarwater weer volledig kunnen bevaren.


Hopelijk heb je het nooit nodig maar je weet nooit, een ongeluk zit soms in een klein hoekje.

Hoe reageren op een noodsituatie in een sluis? Regel 1: vooral niet panikeren.                        

Kan de scheepvaart rond Brugge samengaan met een vlot wegverkeer?

Met de juiste aanpassingen kan de huidige problematiek omgevormd worden tot een situatie waar iedereen wel bij vaart.

Meer info


Ben je tijdens een vaartochtje in de buurt van Riemst, dan is een bezoek aan het Belevingscentum over WO II en de binnenvaart misschien wel iets voor jou.

Klik hier voor meer info.            

Wijzigingen aan de immatriculatie van pleziervaartuigen. 


Nieuws van het BIPT 
 
Het BIPT deelt namelijk mee dat beslist werd om de certificaten van "radiotelefonist van scheepsstations" (VHF) en "SRC" niet langer om de vijf jaar te verlengen. Dat wil zeggen dat de certificaten afgeleverd of verlengd vanaf juni 2012, onbeperkt geldig blijven. Wie voor deze datum al verlengd had zal dat dus nog éénmaal moeten doen.