ICC
International Certificate for operators of pleasure Craft
 
of
 
Internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig
 
KB 30 mei 2011
 
 
Met uw beperkt/algemeen stuurbrevet mag u varen op de Belgische en Nederlandse wateren. Indien u echter uw vaargebied wil uitbreiden, is het raadzaam om over een ICC vaarbewijs te beschikken. De aanvraag is louter een administratieve aangelegenheid.
 
 
* Het digitale document kan enkel geopend worden met Adobe Acrobat Reader.
* De aanvrager dient het aanvraagformulier te openen, in te vullen en daarna af te drukken en te ondertekenen. 
 
Heeft u echter moeilijkheden om het document te openen dan kan je hier de pdf-versie openen.        De aanvrager kan dit document afdrukken en vervolgens invullen.
U kan ook de dossierbeheerder, Mevr Florette Dalemans, een mailtje met uw adresgegevens sturen via icc@vpf.be - zij kan u dan het formulier per post toesturen.
 
Het formulier is een toepassing op een tweedimensionale streepjescode of lineaire barcode, m.a.w. wanneer u de gegevens elektronisch invoert in de voorziene velden, dan worden deze automatisch opgenomen in de barcode bovenaan het formulier. Door middel van een barcodelezer kunnen wij de streepjescode op het aanvraagformulier inlezen en zo de klantgegevens automatisch overnemen op het verzameldocument dat door de organisatie moet worden gebruikt om de aanvragen over te maken aan de overheid, zo sluit men risico’s uit op fouten en vermijd men overtollig werk.
 
* Vervolgens doet u een storting van 65€ op het rekeningnummer van de VPF vzw:
 
IBAN BE 46 9730 3548 2836 - BIC ARSP BE 22
 
met vermelding van de naam van de aanvrager van het ICC.
 
* Het aanvraagformulier verstuurt u per gewone post, aangetekende zendingen worden geweigerd, samen met:
 
- een fotokopie van voor- en achterzijde van uw beperkt/algemeen stuurbrevet,
- een fotokopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart of een afdruk van uw identiteitskaartlezer,
- een pasfoto met witte achtergrond (maat 35 mm x 45 mm of .jpg file 236 x 295 pixels, resolutie 300)
- een bewijs van betaling erbij versnelt de procedure een beetje.
 
naar: ICC aanvragen VPF (C10)
         tav Mevr Florette Dalemans
         Heirstraat 3
         2801 Heffen
 
Voor meer info omtrent ICC kan u Florette Dalemans bereiken op het telefoonnummer 0484/59.99.54 of via mail naar icc@vpf.be.
 
* U kan de documenten ook doormailen naar icc@vpf.be als de pasfoto in jpg-formaat (236 op 295 pixels) is. U wordt verder via mail op de hoogte gehouden van het verloop van de aanvraag.
 
Let wel!
 
* U hebt alleen recht op een ICC vaarbewijs als:
 
 - u Belg bent of een officieel verblijfsadres hebt in België.
 - U houder bent van één van de officiële vaarattesten die vermeld staan op het aanvraagformulier.
 
* De duurtijd van de verwerking van een aanvraag tot levering van het ICC bedraagt ongeveer een 8-tal weken, ondertussen wordt u via mailverkeer op de hoogte gehouden van de verwerking van uw aanvraag.
 
De VPF behandelt verder uw dossier en zal uw Internationaal Certificaat (ICC) thuis bezorgen.
 
 - U hebt daarbij de keuze tussen een gewone zending zonder meerkost of een aangetekende zending met een meerkost van 6,20 €.
 
Opmerkingen!
 
° De prijs is dezelfde bij alle officiële verdeelorganismen en uw keuze is volledig vrij, alle organisaties werken op dezelfde manier. U hoeft ook geen lid te zijn van de gekozen organisatie.
 
° In geval van verlies of diefstal van het ICC wordt geen duplicaat afgeleverd. U moet dan opnieuw, volgens de hierboven beschreven procedure, een nieuwe ICC aanvragen.
 
° Het is niet nodig om een extra test of examen af te leggen en het ICC is levenslang geldig.
 
° Als algemene regel wordt een ICC afgeleverd voor het besturen van een motorboot (“M”)
Wie een ICC wenst dat ook geldt voor een zeilvaartuig (“S”), zal een verklaring op eer moeten ondertekenen dat de nodige zeilbekwaamheid werd verworven. Die verklaring staat op het aanvraagformulier. Eventueel kunt u bijkomende bewijsstukken (attest van cursus, enz…) toevoegen.
 
Uw dossierbeheerder
 
Florette Dalemans
Erkenningsnummer VPF = C10