De Vlaamse Pleziervaart Federatie bestaat sedert 1997.
 
VPF bevordert het watertoerisme, onderhoudt goede relaties met de beheerders van de verschillende waterwegen, de beroepsvaart alsook die tussen toervaarders onderling, zowel op nationaal als op internationaal vlak.