* Website voor veilige en vlotte scheepvaart in het Scheldegebied
 
*Leuke en boeiende site over de binnenvaart
 
 
* Voor uw veiligheid op het water kun je de meldpunten voor de Toeristische Leie en de Boven-Zeeschelde raadplegen.
 
* Overzicht van de brughoogtes op de waterwegen onder het beheer van De Vlaamse Waterweg
 
* Actuele informatie over overstromingsrisico's, waterstanden, getijden, neerslag en droogte wordt nu gebundeld op één website.