Sedert 15 januari 2020 is de procedure voor de aanvraag van een stuurbrevet gewijzigd. Voor de examens pleziervaart is men overgestapt naar een modulaire structuur, d.w.z. de kandidaat begint met een examen beperkt stuurbrevet en kan dan verder opbouwen (aanvulling algemeen stuurbrevet, aanvulling yachtman, aanvulling yachtnavigator).
De kandidaat kan zich op hetzelfde moment voor verschillende examens inschrijven.
 
De aanvraag voor het brevet beperkt stuurbrevet en algemeen stuurbrevet verloopt via erkende organisaties.
 
 
De aanvraag voor het brevet yachtman en yachtnavigator gebeurt via de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 
UITSTEL PRAKTISCHE EXAMENS

Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart zal pas ingaan op 1 juli 2021 (in plaats van op 1 januari 2021). Tot 1 juli 2021 blijft dan ook het huidige systeem van dienstboekje of praktijkcursus bij een vaarschool van kracht.
 
 
 
Mededeling van het examencentrum.
 
We ontvangen veel vragen van klanten die nog in juni hun examen pleziervaart willen afleggen. De examendagen zijn jammer genoeg allen bezet.
 
Naast de extra examendagen die we dit voorjaar hebben ingericht, willen we voor de maand juni nog een extra inspanning leveren. Er worden nog een aantal extra examendagen in ons examencentrum te Brussel (15 en 22 juni) en te Antwerpen (14, 18, 21 en 25 juni) voorzien. Verder zijn er in augustus ook nog wat vrije plekken beschikbaar.
Het inboeken voor deze extra examendagen gebeurt op de gebruikelijke manier.
 
 
Beperkt en algemeen stuurbrevet
 
Vereisten
 
De vaarbevoegdheidbewijzen worden afgeleverd door de administratie als aan volgende voorwaarden is voldaan:
 
° minimum leeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar)
° medisch geschikt (medisch attest blijft maar 2 jaar geldig)
° geslaagd in theoretisch gedeelte
° geslaagd in praktijktest (via het dienstboekje de nodige ervaring aan te tonen, vanaf 1 juli 2021 verplichte praktijktest)
 
 
Aanvraag examen
 
De kandidaat schrijft zich online in voor de deelname aan het examen via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer en betaalt hierbij € 38. Deze retributie is verschuldigd voor elke deelname aan een examen. (beperkt stuurbrevet en aanvulling tot algemeen stuurbrevet apart te betalen).
De inschrijving is pas definitief na de betaling, zonder betaling of bij te late betaling kan het examen niet doorgaan!
 
 
 
 
 
Van zodra de kandidaat geslaagd is voor het theoretisch gedeelte kan hij/zij het brevet aanvragen bij een erkende pleziervaartorganisatie. De nodige documenten dienen toegevoegd te worden.Tevens dient een bijdrage van € 50 betaald te worden voor het beheer en de opvolging van de aanvraag.
 
Aanvraag brevet
 
-- De aanvrager vult het het aanvraagformulier in: Luik A zelf in te vullen - Luik B door geneesheer in te vullen.
 
 
-- De aanvrager maakt een dienstboekje aan.
 
 
-- Vervolgens doet de kandidaat een betaling van € 50 op de rekening van de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw - BE46 9730 3548 2836 - BIC ARSP BE22 - met de vermelding van voor- en familienaam van de aanvrager.
 
-- Het aanvraagformulier dient, samen met een fotokopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart, het ingevuld dienstboekje en bewijs van betaling opgestuurd te worden:
 
-> gezien de nakende verlofperiode bij voorkeur via mail  (tijdens verlofperiode wordt mail dagelijks nagekeken, post niet) naar brevetten@vpf.be
- per post, NIET aangetekend, naar:
 
Brevetten VPF
t.a.v. Florette Dalemans
Heirstraat 3 te 2801 Heffen
 
-- Van zodra de storting en de nodige formulieren in ons bezit zijn wordt uw dossier in orde gebracht en de aanvraag voor het brevet doorgestuurd naar de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 
De brevetten worden gedrukt op veiligheidsdragers en vermelden geen adres meer, wel het rijksregisternummer. Het brevet wordt naar de kandidaat opgestuurd.
 
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om de dossierbeheerder te contacteren via mail: brevetten@vpf.be of op het telefoonnummer 0484/59 99 54
 
Erkenningsnummer E 12
Dossierbeheerder Florette Dalemans
 
 
 
Mogelijkheid om een cursus stuurbrevet te volgen bij de VPF.
Info bij de rubriek VPF Vaarschool of via mail naar vorming@vpf.be